Giften en ANBI

Giften aan Rafaël Den Bosch zijn aftrekbaar van de belasting. Dit komt omdat Rafaël Den Bosch onder de ANBI beschikking van Rafaël Nederland valt.

Giften kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

  • NL83INGB0006727610 - Algemene rekeningnummer Rafaël Den Bosch
  • NL48RBRB0878546502 - Giften voor Bulgarije

Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht een aantal gegevens te publiceren op de website van de gemeente om de ANBI status te behouden. Deze gegevens zijn hieronder te vinden:

 

Naam van de instelling Rafaël Den Bosch
Vestigingsplaats In statuten staat Esch, in de praktijk is dit Den Bosch
RSIN nummer van Rafaël Den Bosch 811469207
KVK nummer Géén
Gegevens bij belastingdienst Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ . Instelling: Rafael Den Bosch.
Post- en bezoekadres  Klik hier voor de adresgegevens
Doelstellingen van de ANBI Rafaeël Den Bosch heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland (zie ook http://www.rafael.nl).
Functie van de bestuurders Klik hier voor het bestuur
Beloningsbeleid Geen salaris, wel is er mogelijkheid tot het declareren van bepaalde onkosten die passen bij de activiteiten en doelstellingen van Rafaël Den Bosch
Verslag en plannen Klik hier voor de plannen voor komend jaar en verslag van het afgelopen jaar
Financieel verslag Klik hier voor het financieel jaarverslag en de begroting
Privacy Statement

Klik hier voor ons privacy statement in het kader van AVG