Andere locatie en huis van gebed

Vanwege een éénmalig evenement is de dienst op zondag 29 september in Brede Bossche School de Hambaken en niet in de Noorderpoort.
Deze locatie is circa 100 meter verderop, Het Wielsem 1 te Den Bosch. Wel gewoon om 10 uur.

Tevens hebben we dan het huis van gebed te gast, van harte welkom!