Eindtijd bijbelstudie door Jaap Dieleman

Op 8 en 15 februari komt Jaap Dieleman naar Den Bosch toe om te spreken over de eindtijd.
Hierin wordt stilgestaan bij de relatie tussen de eindtijd, Israël en de wederkomst van Jezus.

Van harte welkom, de toegang is gratis!

Locatie: Wielsem 21 in Den Bosch
Zaal open om 19:30 uur, studie van 20 tot 22 uur
Tijdens de avond zal er een collecte zijn voor Stichting de Heilbode.

Over Jaap Dieleman...
In 1977 kwam Jaap tot geloof. Aanvankelijk was hij kunstschilder van beroep. Omdat hij steeds vaker uit ging spreken en ook zendingsreizen begon te maken, is Jaap in 1985 voltijds gaan werken voor God. Intussen heeft hij 20 boeken geschreven en is de wereld over gereisd om het evangelie te prediken en christenen toe te rusten. De stichting van Jaap, de Heilbode, draagt zorg voor de allerarmsten in India.
Meer info: www.heilbode.nl