Wat wij geloven

 

Ons model van kerk zijn is gebaseerd op de bijbeltekst uit Handelingen 2:42

Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed.

Een aantal van onze uitgangspunten:

  • de bijbel is het onfeilbare Woord van God
  • God is een drie eenheid bestaande uit Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Jezus Christus is de zoon van God en is naar de wereld gekomen als voorbeeld voor ons en tot vergeving van onze zonde. Hij is gestorven aan het kruis en na drie dagen opgestaan uit de dood.
  • De Heilige Geest is door God gezonden als trooster en helper.
  • God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij kan op allerlei manieren tot ons spreken: door gebed, aanbidding, een profetisch woord, maar ook door in de bijbel te lezen.
  • God vindt ieder mens kostbaar en uniek en er is altijd ruimte om bij hem te komen en je leven aan Hem te geven.

In de manier waarop we dit geloof uitoefenen laten we ons inspireren door de principes van Liefde, Aanvaarding en Vergeving, zoals Jerry Cook dat ook heeft beschreven in zijn gelijknamige boek. Dit betekent dat onze diensten openstaan voor iedereen, dat we je hierbij aanvaarden zoals je bent (ongeacht je afkomst, achtergrond, geaardheid of verleden) en dat er altijd ruimte is voor vergeving, zoals Jezus ook aan ons heeft laten zien. Dit vanuit een houding van onderlinge liefde en betrokkenheid!

Wij onderschrijven de visie van Rafaël Nederland, de landelijke beweging waar we onderdeel van uitmaken!