(Super)helden

Zondag 14 november 2021 hebben we onze eerste familiedienst met als thema 'Superhelden'.
Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

Vincent van Goghlaan 1 - Rosmalen
Aanvang: 10 uur!

  • Generaties verbinden
  • Samen ontbijten
  • God en elkaar ontmoeten
  • Gezelligheid

BULGARIA: here we come

  • Geplaatst op: 23 June 2021
  • Door: Albert

We hebben in de coronatijd niet stil gezeten. Ook de afgelopen periode hebben we contacten onderhouden in Bulgarije.
We hebben meegeleefd, gebeden en gesteund waar nodig en waar kon.
Hopelijk gaat het lukken om begin juli te vertrekken: eerst nog wat belangrijke zaken doen en dan weg.
Daarover is wat meer te lezen in de nieuwbrief hieronder.

Vanaf 6 juni weer fysieke diensten!

De afgelopen maanden hebben we als individu en als gemeenschap een tijd van sociale beperkingen gekend. Het was zwaar en we hebben elkaar gemist. Gelukkig staan we nu aan de vooravond van een nieuwe periode.

Vanuit het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) is er een stappenplan opgesteld hoe en wanneer gemeentes weer open kunnen. Ook vanuit Rafaël Nederland zien we dat alle gemeentes in de regio Zuid bezig zijn om weer open te gaan.

Diensten opnieuw online

Zoals jullie niet ontgaan zal zijn is er op 14 december door premier Rutte een strenge lock down aangekondigd. Hierbij is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hoewel het niet verplicht is, wordt ook door het CIO (koepelorganisatie van kerken) het dringende advies gegeven om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal te houden. Dit betekent dat de fysieke diensten die we om de week hadden helaas weer moeten komen te vervallen gedurende de lock down periode (tot 19 januari).

Diensten tijdelijk weer even online

Vanwege de situatie rondom Corona en de landelijke richtlijnen hebben we moeten besluiten om onze diensten tijdelijk weer even digitaal te gaan doen.
Dit betekent dat we elkaar voor de rest van de maand oktober weer even via Zoom gaan ontmoeten, in plaats van in de Biechten.
We wachten verdere ontwikkelingen af en hopen elkaar zo spoedig mogelijk weer fysiek te kunnen ontmoeten!

Nieuwe locatie vanaf 30 augustus!

Na een half jaar elkaar vooral online te hebben gezien hebben we goed nieuws!
We hebben namelijk een locatie gevonden waar we vanaf 30 augustus weer kunnen samenkomen en voldoende afstand kunnen houden.
Allereerst voelen we ons echt gezegend en geleid door God naar deze nieuwe locatie. Het betreft Sociaal Cultureel Centrum De Biechten in Hintham/Rosmalen.
 

Geen dienst

Momenteel is de Noorderpoort dicht in verband met corona-preventie.
Daarnaast sluiten we ons aan bij de maatregelen van de overheid, waardoor we zeker tot eind mei niet fysiek samen kunnen komen.
We bieden een alternatief online programma aan via Zoom. Voor meer informatie neem contact op via info@rafael-denbosch.nl.

Pagina's